Folketingets Ligestillingsudvalg

Aarhus Zonta I inviterer til møde den 14. marts med Formand for Folketingets Ligestillingsudvalg Folketingsmedlem Heidi Bank (V)

Hvor: På Restaurant Martino, Marselisborg Lystbådehavn
Hvornår: Mandag den 14. marts kl. 18.15 – 21.00

Heidi Bank vil bl.a. fortælle om følgende emner:
• Hvordan det var at være nyvalgt medlem af Folketinget
• Hvad arbejdet i Ligestillingsudvalget indebærer
• Hvordan arbejdet i Ligestillingsudvalget påvirker lovgivningen på ligestillingsområdet.

Ligestillingsudvalget blev nedsat første gang i folketingsåret 2011-2012, da der var udtrykt behov for et udvalg, som kunne have det overordnede og tværgående blik på ligestillingsområdet i Folketinget.
Foruden posten i Ligestillingsudvalget er Heidi Bank Boligordfører, og medlem af en række andre udvalg.
Ligestillingsudvalget og Zonta har mange fælles kontaktorganisationer, f.eks. FN, Europarådet, Kvinderådet mfl.
Vi glæder os til at udveksle erfaringer, synspunkter og visioner på mødet.
På vegne af Hanne Friis og Ane Hejlskov Jacobsen

Afbud plus ønsker om vegetarret sendes til Bodil Brock senest fredag den 11. marts. Betaling for mad kr. 220 indbetales til klubbens konto 1551-3631-15962, mobilepay 24127 eller kontant på mødet.

OBS: Medlemmer fra andre klubber er meget velkomne, men deltagelse kræver forhåndstilmelding til følgende mailadresse senest torsdag 10. marts: bodil@brockfamily.dk. Hvis der er mere end 10 personer, der gerne vil deltage, bliver henvendelserne vurderet efter først-til-mølle-princippet.

 

 


Begivenhedsdetaljer

  • Date: