Knæk kønnets koder

Spændende sommermøde i Aarhus Zonta Klub den 12. juni.

Betina Wolfgang Rennison, Centerleder, Docent og PhD, VIA Center for Ledelse og Organisationsudvikling – og nyt Zonta medlem vil holde et særdeles spændende og vedkommende foredrag med overskriften:

Knæk kønnets koder

Bør der være flere kvinder på toppen? De fleste svarer ja. Stort set alle er enige om, at mangfoldighed er godt. Der kommer flere og flere kvinder i pipelinen. Og mange virksomheder gør et solidt arbejde for at øge antallet af kvinder på ledelses- og bestyrelsesposter. Det hjælper alt sammen, men kvinder er stadig det underrepræsenterede køn i ledelsestoppen. Hvorfor er det sådan? Hvad kan der gøres ved det?

Foredraget lancerer fem forskellige svar afledt af fem forskellige ‘diskursive koder’; den biologiske kode, talentkoden, nyttekoden, eksklusionskoden og frihedskoden, der alle har vidt forskellige bud på, hvori problemet består og hvordan det løses. Gennem foredraget afkoder vi disse koder, hacker os ind på dem, så vi bliver klogere på deres ræsonnementer og konsekvenser. Og så vi kan berige os af den perspektivrigdom, de vidner om. Hovedpointen er, at vi må knække koderne for at kunne knække kurven.

Deltagergebyr kr. 200 kan indbetales til Zonta konto 1551-3631-159362 eller på mødet.

Afbud og tilmelding af gæster bedes meddelt til Karen Marie Stadsvold pr. e-mail, senest mandag d. 5 juni kl. 12.00 på mailadressen: stadsvold@live.com.


Begivenhedsdetaljer

  • Date: